KONTAKT INFORMACIJE:


----------------------------------------


Petrica Šanje


----------------------------------------

Adresa:

Apartmani Petra
Dinka Ranjine 4
20000 Dubrovnik
Croatia


----------------------------------------


mob. ++385 (0)99 2129 729

fax. ++385 (0)20 438 428


----------------------------------------


e-mail: apartments.petra@gmail.com

 

----------------------------------------

 

Bankovni račun:
Privredna banka d.d.
Račkog 6
10000 Zagreb
Croatia


Br. Kunskog žiro rč.:
Petrica Šanje

HR2323400093103462920
(za uplate iz Hrvatske)


Br. Deviznog žiro rč.: 
Petrica Šanje   
IBAN: HR23 2340 0093 1034 6292 0
S.W.I.F.T. address: PBZGHR2X
(za uplate iz inozemstva)
web stranica:
   
www.apartmentspetra.com
 

 

  kontakt